het interview

Waarom hebben jullie dit bedrijf “The Business of Being” opgericht?

Elkie: “We hebben The Business of Being niet ‘opgericht’. Het is eerder ontstaan en nog steeds in ontwikkeling 🙂. En het is geen bedrijf 🙂. Het is een creatieve samenwerking. We zochten allebei naar ruimte om écht te co-creëren met onze opdrachtgevers. Om dingen te laten ontstaan die betekenisvol en nuttig voor hen zijn. We vertrouwen erop dat van daaruit een structuur en vorm ontstaat die duidelijker en relevanter is dan wanneer we werken vanuit aannames en modellen. Wij hebben veel ervaring en inhoudelijke kennis om vanuit wat mensen aanreiken een diepe en zorgvuldig afgestemde leerervaring te garanderen: het is een leerproces.”

U noemt het een ‘leerproces’ in plaats van een training of workshop. Waarom?

Marie-Cecile: “We noemen The Business of Being een ‘learning event’ in plaats van een ‘training’ of een ‘workshop’ omdat we waarde hechten aan gelijkwaardigheid en een openheid om te leren. We stappen af van het docent/leerling-paradigma en zorgen er tegelijkertijd voor dat we meer dan genoeg meenemen dat mensen als nieuw, verfrissend en ondersteunend zullen ervaren”.

Elkie: “En direct toepasbaar. Dat is heel belangrijk voor ons. Dat mensen vertrekken met gereedschap waarmee ze direct kunnen experimenteren. Ze kunnen sommige dingen anders gaan doen in hun werkende leven- hoe moeilijk dat ook is.”

Marie-Cecile: Bovendien is elk ‘The Business of Being’ leerproces uniek en wordt door de groep, samen met ons, in het moment gecreëerd. Misschien brengt iemand een vraag in als: “Help! Ik heb een interim-manager die heel duidelijk zegt dat ze alleen geïnteresseerd is in resultaten en niet in mensen. Hoe kan ik met haar in contact komen? Wil ik dat eigenlijk wel?”

Elkie: “Precies! En iemand anders zou kunnen zeggen: “Onze vergaderingen zijn zo saai en duren zo lang. En toch lijken we niet veel gedaan te krijgen. Ik ben het zo zat!” of “Ik ga elke dag naar mijn werk en breng daar meer dan 30 uur per week door…en toch vind ik het niet leuk wat ik doe. En ik heb een hypotheek. Ik voel me gevangen.”

Marie-Cecile: We oogsten de inbreng van de groep en van daaruit ontwerpen wij een programma. Dat kan variëren van een paar uur online tot langer durende in-company trajecten. Wanneer we onderweg zijn houden wij voeling met de groep: is het nog een lerende ervaring? Wij werken als het aanmeten van een maatpak – precies afgestemd op wat er nodig is: ieder mens, ieder team, iedere afdeling, iedere organisatie én ieder moment is anders.

Elkie: We willen mensen ondersteunen in het verkrijgen van nieuwe inzichten in hun dagelijkse werkelijkheid. Dat ze zich bewust worden van de keuzes die er zijn in het moment. We reiken gereedschap aan dat ze in staat stelt nieuwe concrete acties in de wereld te zetten die hun leven verrijkt. En daarbij blijven we ons bewust van de wereld en de systemen waarin we leven en de effecten die ze hebben op onze keuzes.

Het klinkt ingewikkeld. Neemt dit proces van creëren in het moment niet veel tijd in beslag?

Elkie: We zijn geïnspireerd door organisaties met een nieuwe stijl zoals beschreven in het boek Reinventing Organisations van Frederic Laloux. We hopen mensen te laten zien hoe snel en effectief groepsbeslissingen genomen kunnen worden in real time, zodat ze die vaardigheden mee terug kunnen nemen naar de werkplek”.

Hoe werken jullie precies?

Elkie: Wij vinden het belangrijk om een evenwicht te vinden tussen fysieke, cognitieve en emotionele benaderingen. Ik denk dat het element van ‘serious play’ hoger ligt in The Business of Being dan in traditionele ‘trainingen’. Wij zien dit als een manier om mensen uit te nodigen iets op te rekken naar een ruimere wijsheid dan alleen een puur cognitieve benadering.

Marie-Cecile: Dat geldt ook voor een meer ‘mindfulle’ benadering. We hebben immers niet voor niets gekozen voor de slogan ‘vertragen om vooruit te komen’. We geloven echt dat mensen en organisaties veel effectiever zijn als ze bewust vertragen om zich te verbinden met meer dan alleen de volgende afspraak in hun agenda, hun volgende deadline of zelfs hun volgende klant.

Elkie: We werken met de groep als geheel en nodigen mensen uit om tweetallen of kleinere groepen te vormen om de ruimte en diepgang van de verbinding te hebben om sommige dingen nader te onderzoeken. We gebruiken allerlei verschillende soorten spellen, oefeningen en benaderingen om het leren te ondersteunen en ervoor te zorgen dat de sessies leuk zijn. Plezier, diepgang en leren gaan geweldig samen!

Wat bedoel jullie met ‘experimenteren met verschillende economische modellen’?

Elkie: Ik ben ongelukkig met het huidige economische systeem dat we hebben gecreëerd en in stand houden. Ik zie onze huidige systemen als zeer, zeer goed werkend voor een zeer kleine groep mensen; redelijk goed werkend voor een iets grotere groep mensen; en helemaal niet werkend voor de meerderheid van de mensen in de wereld.

Ik heb de afgelopen vijftien jaar in mijn eigen leven geëxperimenteerd met verschillende economische modellen. I want to walk my talk: Ik ben hoopvol en geïnspireerd om in een economie te leven die gestoeld is op geven. Dat is een paar stappen verwijderd is van een uitwisselingseconomie (“ik geef je dit, als jij mij dat geeft”) of een waarde-economie (dit is wat dit waard is voor mij, dus ik zal je dat geven).

Een economie die gebaseerd is op ‘geven’ werkt op het principe van twee richtingen. Mensen leven aan de ene kant hun passie en unieke bijdrage aan de wereld en aan de andere kant nemen ze volledige verantwoordelijkheid voor hun eigen relatie met de stroom van middelen tussen mensen en andere levensvormen in de wereld. We gaan hier dieper op in als het in clinics of andere evenementen aan de orde komt. We delen de verschillende economische modellen waar we ons van bewust zijn en de groep beslist met welk model ze willen experimenteren.

Wow! Dit lijkt me eng? Voel je je niet onzeker?

Marie-Cecile: Soms 🙂 En het is een prachtige manier om meer ruimte te geven om het leven te laten sturen waar het me wil hebben. Dana (vrijgevigheid), een boeddhistische praktijk, is al eeuwenlang in de wereld. Dus er is niets nieuws aan een geef-economie.

Elkie: Sommige mensen raken in de war en denken dat een geef-economie gaat over het gratis doen van dingen. Niets is minder waar! Het gaat over individuele response-ability en bewustzijn over onze onderlinge verbondenheid op alle niveaus.

Wat zijn jullie dromen voor The Business of Being?

Dat we het de ruimte geven om te groeien en te bloeien; dat we flexibel blijven en ons richten op wat we in de wereld willen creëren – gelukkige, gezonde organisaties die bijdragen aan het welzijn van iedereen in de wereld; dat we open ruimtes creëren waar we kunnen delen, groeien en samen leren in de emotionele veiligheid; dat we dingen voor elkaar krijgen zonder ‘de rivier te duwen’. Geloof me, dit is allemaal mogelijk en duurzaam – en het is anders dan de zogenaamde ‘hoofdstroom’. Wij geloven dat het tijd is om de dingen anders te doen. 🙂